VIZUALIZACE SE ZÁKRESEM DO FOTOGRAFIE

Vizualizace se zákresem do fotografie mého diplomního projektu – Bydlení pro seniory_Liberec.