REKONSTRUKCE RD_LIBEREC

REKONSTRUOVANÝ RODINNÝ DŮM NALEZNEME V OBCI LIBEREC.  PARCELY, NA KTERÝCH SE RODINNÝ DŮM ("RD") NACHÁZÍ JSOU SVAŽITÉHO CHARAKTERU. NA PARCELÁCH SE NACHÁZÍ JEŠTĚ JEDEN NEDÁVNO REKONSTRUOVANÝ RODINNÝ DŮM, SE KTERÝM MÁ ŘEŠENÝ RD SPOLEČNÉ KRYTÉ STÁNÍ (4x STÁNÍ).

REKONSTRUKCE RD JE NAVRŽENA V PRINCIPU ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO 1NP A PŘISTAVĚNÍ DVOU NOVÝCH PODLAŽÍ S POBYTOVOU STŘECHOU. STAVAJÍCÍ 1NP BUDE SLOUŽIT JAKO SAMOSTATNÁ OBYTNÁ JEDNOTKA A DVĚ NOVÁ NADZEMNÍ PODLAŽÍ JAKO DRUHÁ SAMOSTATNÁ OBYTNÁ JEDNOTKA, KDE 2NP BUDE DENNÍ ZÓNOU A 3NP BUDE SLOUŽIT JAKO DĚTSKÁ/ NOČNÍ ZÓNA.

 

ZÁKLADNÍM CHARAKTEREM NÁVRHU JE CELKOVÉ ZASAZENÍ DO KONTEXTU LOKALITY (REAKCE NA ARCHITEKTURU OKOLNÍ ZÁSTAVBY A RÁZ LOKALITY JAKO TAKOVÉ, VÝŠKOVÉ NÁVOZNOSTI atp.) A STEJNĚ TAK SJEDNOCENÍ CHARAKTERU OBJEKTŮ NA ŘEŠENÝCH PARCELÁCH. OBJEKT SE VYZNAČUJE VELKÝM PROSKLENÝMI PLOCHAMI, KTERÉ ODLEHČUJÍ HMOTU OBJEKTU, FALCOVANÝM TMAVĚ ŠEDÝM PLECHEM S NEPRAVIDELNÝM RASTREM FALCŮ DODÁVAJÍCÍ PLASTICITU A JEMNOST OPLÁŠTĚNÍ RD, OKNY S PRODLOŽENÝMI OBRYSY OTVORU A CELKOVOU HORIZONTÁLNÍ LINKOU ZÁKLADNY, KTERÁ PODTRHUJE SOUVISLOST PŮVODNÍ A NOVÉ "HMOTY". TMAVĚ ŠEDÁ BARVA OPLECHOVÁNÍ FASÁDY NAVAZUJE BAREVNOSTÍ NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ DRUHÉHO RD STEJNĚ JAKO BÍLÁ ZÁKLADNA (BÍLÁ OMÍTKA) NAVAZUJE NA BÍLÉ OPLÁŠTĚNÍ DRUHÉHO RD (SOKL DOPORUČENO PŘEBARVIT FASÁDNÍ BARVOU NEBO NANÉST NOVOU VRSTVU "MARMOLITU" V BÍLÉM BAREVNÉM ODSTÍNU). MEZILEHLÉ KRYTÉ STÁNÍ JE PROSVĚTLENO STŘEŠNÍMI SVĚTLÍKY ZASAZENÉ DO "ZELENÉ" STŘECHY, KTERÉ NEJEN ZLEPŠUJE KLIMA V OKOLÍ RD, ALE JE I ZPŘÍJEMNĚNÍM POHLEDU, JAK PRO "DOMÁCÍ", TAK KOLEM JDOUCÍ.

V PROSTORU PARKINGU JE DOPORUČENÁ ZMĚNA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY ZA BETONOVOU ZÁMKOVOU, STŘEDNÍHO FORMÁTU (např. 400x200x80mm) VE SVĚTLE ŠEDÉM BAREVNÉM ODSTÍNU. VJEZDOVÁ BRÁNA JE DOPORUČENA PŘELAKOVAT DO BARVY FALCOVANÉHO PLECHU.

 

KONCEPCE VNITŘNÍHO PROSTORU VYCHÁZÍ Z PRINCIPU VELKORYSÝCH OBYTNÝCH PROSTOR SE ZVÝŠENÝM STROPEM A UTILITÁRNÍCH PROSTR OSTATNÍCH. HLAVNÍ OBYTNÉ PROSTORY JSOU OBOHACENY O "ZELENÉ" ZÁHONY, KTERÉ PROSTOROVĚ PROPOJUJÍ 2NP A 3NP. HLAVNÍ PROSKLENÉ PLOCHY BUDOU STÍNĚNY, JAK ZMÍNĚNÝMI ZÁHONY, TAK I ZATEMŇOVACÍMI A POLOPROPUSTNÝMI ZÁVĚSY. DOPORUČENO JE I STÍNĚNÍ "PODOMÍTKOVÝMI" ŽALUZIEMI V BARVĚ FALCOVANÉHO PLECHU.

 

SVISLÉ KCE. SE PŘEDPOKLÁDAJÍ ZDĚNÉ Z PÁLENÝCH TVÁRNIC S NAVAZUJÍCÍ PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU A S PANELOVÝM ZASTROPENÍM. OBJEKT BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJNÁ MÍSTA (KANALIZACE, ELEKTRO, PLYN ...). 2NP A 3NP BY MĚLO BÝT DOPLNĚNO O VZT S REKUPERACÍ A PŘÍPADNĚ KLIMATIZACÍ.

 

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY VÝSTUPU ARCHITEKTONICKÉ STUDIE S ODBOREM ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE BUDOU ZAPRACOVÁNY DO PROJEKTOVÉ DOKUMNETACE KE STAVBNÍMU POVOLENÍ VZHLEDEM KE SVÉMU MENŠÍMU ROZSAHU.

 

 

 

Architektonická studie_2021

Liberec

Autor: Ing. arch. Vít Lopatovský