REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO DOMU_BUKOVKA

HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ POSTAVENÉ V 19. STOLETÍ (ROK 1883) SE NACHÁZÍ V OBCI BUKOVKA cca. 15km OD OBCE PARDUBICE. V SOUSEDSTVI tvz. PŘES PLOT SE NACHÁZÍ VÝZNAMNÁ STAVBA OBCE - EVANGELICKÝ KOSTEL POSTAVENÝ VE SHODNÉM STOLETÍ JAKO HS.

 

HS PROŠLO ADAPTACEMI RŮZNÉHO ROZSAHU, AVŠAK MNOHÉ PŮVODNÍ BYLO ZACHOVÁNO. Z TOHOTO FAKTU VYCHÁZÍ I PŘÍSTUP K NÁVRHU REKONSTRUKCE HS - PROPOJENÍ PŮVODNÍHO A SOUČASNÉHO PŘI ZACHOVÁNÍ IDENTITY HS.

 

DISPOZIČNĚ SESTÁVÁ HS ZE DVOU HLAVNÍCH ČÁSTÍ - PODKROVNÍ BYT PŘI JIŽNÍM ŠTÍTU (POTENCIÁLNĚ SLOUŽÍCÍ K PRONÁJMU) A CELÉ 1NP SPOLU S DRUHOU ČÁSTÍ PODKROVÍ A TAKÉ SKLEPENÍM JAKO VLASTNÍ "RODINNÝ DŮM". PODKROVNÍ BYT MÁ VLASTNÍ VSTUP I PARKING STEJNĚ JAKO "RODINNÝ DŮM" (RD).

 

HS JE PŘEVÁŽNĚ KLASICKÉ ZDĚNÉ CIHELNÉ KCE., KTERÁ JE MÍSTY PROLNUTA S KAMENNÝM ZDIVEM, PŘÍPADNĚ DOSAHUJE PODOBY SMÍŠENÉHO ZDIVA. ZDOBNÉ TVAROVÁNÍ FASÁDY SE Z VĚTŠÍ ČÁSTI DOCHOVALO. JE OTÁZKOU V JAKÉM CELKOVÉM STAVU FASÁDA JE. BUDE ŘEŠENO PŘI VLASTNÍ REKONSTRUKCI. V NÁVRHU JE POČÍTÁNO S DOPLNĚNÍM/ OPRAVOU/ NAHRAZENÍM DO PŮVODNÍHO DOCHOVALÉHO STAVU. SOKL A SKLADBA HL. ŘÍMSY BUDOU VEDENY PO CELÉM OBVODU OBJEKTU PRO CELKOVÉ VIZUÁLNÍ SJEDNOCENÍ.

V OBJEKTU BUDOU VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KOMÍNY ZBOURÁNY. HS ZÍSKÁ POUZE JEDEN NEREZOVÝ KOMÍN VEDOUCÍ Z OBÝVACÍHO POKOJE OD KRBOVÝCH KAMEN NA FASÁDU.

 

KONSTRUKCE KROVU JE VAZNICOVÉ SOUSTAVY (LEŽATÁ STOLICE) VE VELMI ZACHOVALÉM STAVU. VÝŠKOVÉ POMĚRY KROVU JSOU AŽ NADSTANDARDNÍ. ZATEPLENÍ KROVU BUDE ŘEŠENO NADKROKEVNĚ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU Z FALCOVANÉHO PLECHU (STŘÍBRNÝ ODSTÍN). DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU VSAZOVÁNA NOVÁ ZALOMENÁ STŘEŠNÍ OKNA.

 

VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU NAHRAZOVÁNY KOMPLETNĚ NOVÝMI vč. VLASTNÍCH ROZMĚRŮ. NOVÉ ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ Z POMĚRŮ VIDITELNÝCH NA DOCHOVALÝCH HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH A SOUČASNĚ Z CELKOVÉHO VIZUÁLNÍHO SJEDNOCENÍ. DOPORUČENÝM MATERIÁLEM KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVORŮ JE "DŘEVOHLINÍK/ HLINÍK". NA PROSKLENÉ PLOCHY FASÁDY OBÝVACÍHO POKOJE DOPORUČUJI POUŽÍT POUZE "HLINÍK", PŽE VÝPLNĚ OTVORŮ BY MĚLY MÍT SKRYTÝ RÁM A ODOLNÝ SOKL PŘI ROVINĚ TERASY. BAREVNÝ ODSTÍN VÝPLNĚ OTVORŮ SHODNÝ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU.

Architektonická studie_2021

Bukovka

Autor: Ing. arch. Vít Lopatovský