REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO DOMU A STODOLY_PERTOLTICE

ŘEŠENÉ STAVBY HOSPODÁŘSKÉHO AREÁLU SE NACHÁZEJÍ V OBCI PERTOLTICE V OKRESE LIBEREC VE FRÝDLANSTKÉM VÝBEŽKU. PERTOLTICE JSOU PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU OBCÍ SE STRATEGICKÝM UMÍSTĚNÍM cca. 8km OD MĚSTA FRÝDLANT A cca. 40min. DOJEZDOVÉHO ČASU AUTOMOBILEM OD MĚSTA LIBEREC.

 

NÁVRH REKONSTRUKCE SE ZABÝVÁ STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÝM DOMEM (DÁLE RODINNÝ DŮM), SOUSEDNÍ HOSPODÁŘSKOU STODOLOU A VOLNÝM PROSTOREM MEZI ZMÍNĚNÝMI OBJEKTY.

 

REKONSTRUOVANÉ OBJEKTY PROŠLY V MINULOSTI RŮZNÝM STUPNĚM ROZSAHU ADAPTACÍ. PŘÍSTUP K NÁVRHU JE VEDEN V DUCHU ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH HODNOTNÝCH KONSTRUKCÍ, NAVRÁCENÍ ADAPTOVANÝCH KONSTRUKCÍ DO PŮVODNÍ PODOBY PODLE DOSTUPNÝCH HISTORICKÝCH PRAMENŮ A DOPLNĚNÍ SOUDOBOU VRSTVOU KONSTRUKCÍ SPÍŠE DETAILNÍHO CHARAKTERU.

NA RODINNÉM DOMU JE NEJVÍCE PATRNÉ NAVRÁCENÍ VSTUPNÍHO RIZALITU SE SEDLOVOU STŘECHOU, ZMĚNA UMÍSTĚNÍ A PROPORCE NĚKTERÝCH OKEN vč. HS PORTÁLU VÝCHODNÍ FASÁDY A UMÍSTĚNÍ DLÁŽDĚNÉ PŘÍCHODOVÉ CESTY ZAKONČENOU DŘEVĚNOU TERASOU.

HOSPODÁŘSKÁ STODOLA PRODĚLÁVÁ SPÍŠE KOSMETICKÉ ÚPRAVY ZEVNĚJŠKU V PODOBĚ UMÍSTĚNÍ DVOU ROZMĚRNÝCH OKEN VÝCHODNÍ FASÁDY A ÚPRAVY PŘILEHLÉHO TERÉNU POMOCÍ DLÁŽDĚNÝCH TERAS.

PROSTOR MEZI OBJEKTY ZŮSTÁVÁ VOLNÝ S TRAVNÍM POROSTEM S CO NEJVĚTŠÍ ROVINATOU PLOCHOU PRO MOŽNOST POŘÁDÁNÍ VĚTŠÍCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ.   

 

VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1NP) RODINNÉHO DOMU (DÁLE "RD") JE ROZDĚLENO DO TŘÍ ČÁSTÍ, KTERÉ JE ZACHOVÁNO. STŘEDOVÁ ČÁST SLOUŽÍ JAKO VSTUPNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČÁST S TECHNICKÝM ZÁZEMÍM DOMU. VÝCHODNÍ ČÁST JE OBYTNÁ, KDE NALEZNEME OBYV. POKOJ. S JÍDELNOU A KUCHYNÍ. ZÁPADNÍ ČÁST BUDE MÍSTNOSTÍ PRO POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ.

ZE STŘEDOVÉ ČÁSTI VSTUPNÍHO PODLAŽÍ SE MŮŽEME DOSTAT DO SKLEPENÍ, KTERÉ BUDE SLOUŽIT JAKO VINNÝ SKLÍPEK (PŘÍPADNĚ PRO USKLADNĚNÍ VĚTŠÍCH ZÁSOB POTRAVIN). ZE STŘEDOVÉ ČÁSTI MŮŽEME TAKÉ PO SCHODIŠTI VYSTOUPAT DO PODKROVÍ, KDE NALEZNEME HALU, KOUPELNU, DVA DĚTSKÉ POKOJE, LOŽNICI A POKOJ PRO HOSTY.

HOSPODÁŘSKÁ STODOLA MÁ 1NP ROZDĚLÉNÉ DO DVOU ČÁSTÍ - LETNÍ PARTY MÍSTNOST A SKLAD. NOVĚ PŘIBYLO SCHODIŠTĚ, KTERÉ VEDE DO "PODKROVÍ", KTERÉ ZŮSTÁVÁ JAKO ROZLEHLÝ VOLNÝ PROSTOR, KDE SE INVESTOR ROZHODNE K ČEMU BUDE PŘESNĚ SLOUŽIT. STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVEK CHLÍVKU ZŮSTÁVÁ A JE POUZE "MASKOVÁN" PRO POHLEDY SMĚREM OD RD DŘEVĚNÝMI SLOUPKY V BUDOUCNU POROSTLÍMI ZELENÍ.

 

RD JE KLASICKÉ SMÍŠENÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE, KTERÁ BUDE PŘI REKONSTRUKCI DÁLE DORŽENA. ZATEPLENÍ BUDE PROVÁDĚNO ZE STRANY INTERIÉRU A TO POUZE V POZICI STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP, SVISLÉ KONSTRUKCE PODKROVÍ A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. NUTNO NENAVYŠOVAT ROVINU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, ABY BYLA ZACHOVÁNA PODOBA A MĚŘÍTKO KONSTRUKCE. SHODNÝ PRINCIP PLATÍ I PRO SVISLÉ KONSTRUKCE VSTUPNÍHO PODLAŽÍ RD. TEPELNĚ TECHNICKÉ A JINÉ DETAILY (vč. PODCHYCENÍ VLHKOSTI OBJEKTU atp.) BUDOU ŘEŠENY V DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY. STROPNÍ KONSTRUKCE NAD VÝCHODNÍ OBYTNOU ČÁSTÍ A ZÁPADNÍ SPOLEČENSKOU MÍSTNOSTÍ PŘÍZEMÍ RD BUDOU ZACHOVÁNY A REPASOVÁNY. STROPNÍ KONSTRUKCE NAD STŘEDOVOU ČÁSTI BUDE NAHRAZENA KOMPLETNĚ NOVOU KONSTRUKCÍ. STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÁ BŘIDLICOVÁ KRYTINA BUDE NAHRAZENA LEHKOU CEMENTOVLÁKNITOU KRYTINOU TVARU RHOMBUS TMAVĚ ŠEDÉHO ODSTÍNU. STÍNĚNÍ OKEN VÝCHODNÍ A JIŽNÍ FASÁDY DOPORUČENO ŘEŠIT VNĚJŠÍMI ŽALUZIEMI S PODOMÍTKOVÝM KASTLÍKEM. PODROBNÝ NÁVRH ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDEM V DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY (ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ atp.).

SKLEPNÍ ČÁST SE KONSTRUKČNĚ NEMĚNÍ.

KONSTRUKCE KROVU BUDE ZACHOVÁNA A REPASOVÁNA V CO NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU.

JE NUTNÉ CELKOVÉ STATICKÉ POSOUZENÍ NAVRHOVANÉHO STAVU OBJEKTU vč. UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO STŘEŠNÍHO OKNA.

V HOSPODÁŘSKÉ STODOLE BUDE HLAVNĚ VYROVNÁNA PODLAHOVÁ ROVINA A VYTVOŘENA PODLAHOVÁ KONSTRUKCE, KTERÁ BUDE DÁLE NAVAZOVAT NA VNEJŠÍ TERASY. Z NOSNÝCH PRVKŮ PŘIBUDE SLOUPEK V PROSTORU LETNÍ KUCHYNĚ. OBVODOVÝ PLÁŠŤ STODOLY BUDE CELKOVĚ REKONSTRUOVÁN A DOPLNĚN O DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ V PŮVODNÍ VIZUÁLNÍ PODOBĚ vč. NOVÝCH OKEN VÝCHODNÍ FASÁDY. PŘÍPADNÁ REKONSTRUKCE KROVU (STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP) A STŘEŠNÍ KRYTINY DLE MÍSTNÍHO OHLEDÁNÍ.

 

 

 

Architektonická studie_2020

Pertoltice

Autor: Ing. arch. Vít Lopatovský