REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY_LIBEREC

Studie rekonstrukce části administrativní budovy řeší vnitřní i vnější části objektu.


V interiéru je ve dvou etapách navržena rekonstrukce vstupního podlaží s malým přesahem i do podlaží druhého a v exteriéru je řešen „kabát“ budovy, tedy obvodový plášť vč. menší části střešního pláště.


INTERIÉR


Koncepce interiéru je založena na potřebě doplnění firemního provozu o školící místnosti, showroom, univerzálnější prostor sloužící jak třeba pro pohoštění klientů při školení, tak pro různé interní akce firmy atp.

Důležitými aspekty bylo zaměření firmy na průmyslovou automatizaci, firemní design manuál (oranžová, šedá atp.), vlastní požadavky majitele, aby prostředí působilo příjemným lidským dojmem jak pro zaměstnance, tak pro klienty, ale hlavně také „učesání“ a zpřehlednění celého prostoru vstupního podlaží.


„Zpřehledňovacím“ prvkem se stal motiv oranžové stezky, který provází klienty vstupním a částečně druhým podlažím. Na stezku jsou navěšeny jednotlivé místnosti, které jsou pomocí barevně-materiálového ladění zvýrazněny nebo potlačeny (např. střídáním pevných a prosklených ploch) tak, aby klienti snadno dosáhli cíle. Zaměstnanci takto mají naopak své oddělené zóny, kde mohou nerušeně pracovat a relaxovat.


I když je barevné ladění interiéru převážně oranžovo-šedé, vyvažuje je materiálová a strukturální pestrost v podobě obkladu stěny trapézovým plechem, kombinací vinylu a koberce na podlahách, látkové závěsy, vedení potrubí vzduchotechniky apod. Celý prostor pak doplňují pohovky, křesla, stolky s dřevěnými a látkovými částmi apod.

EXTERIÉR


Koncept rekonstrukce obvodového pláště vychází ze shodných aspektů jako koncept interiéru, přičemž se zároveň snaží vytvořit rovnováhu mezi vnějším a vnitřním světem a dosáhnout tak jednoty celého objektu.


Své silné stránky už objekt má. Stačilo je pouze vyzdvihnout. Horizontalita, majestátní délka a rytmus skeletového systému propůjčují objektu „klidný výraz“, příjemnou důstojnost a lehkost.


Vše by mělo být sjednoceno ve dvou barvách – šedá a oranžová, kromě hlavního vstupu, který se má stát nepřehlédnutelným místem. Mělo by zde vzniknout solidní závětří, aby se klienti/ zaměstnanci cítili dobře už jen při vstupu do budovy.

Rámy/ křídla hlavních dveří společně se sousedícím francouzským oknem by měla být hliníkově stříbrná jako jediná na fasádě.


Plášť budovy už byl v minulosti rekonstruovaný, a tak se i vzhledem k finančnímu hledisku bude spíše barevně „refreshovat“, opravovat defekty a špatně řešené konstrukční detaily aj. Budou se také bourat/ dostavovat některé části pláště v návaznosti na změny navržené ve studii interiéru.

Rekonstrukcí projdou i samotná okna, parapety apod.

Střešní plášť vstupní části budovy je ideálně navržený jako zelený. Střešní plášť hlavní části objektu by měl také projít rekonstrukcí, ale zatím není známo, jestli bude sloužit pouze jako střecha nebo i jako terasa. To se ukáže časem a s tím i jeho návrh.

Architektonická studie_2019, projektová dokumentace_2019

Liberec

autor: Ing. arch. Vít Lopatovský

projektová dokumentace: RIP stavební projekty