NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU_LIBEREC

NÁVRH RODINNÉHO DOMU ("RD") JE SITUOVÁN V SEVEROZÁPADNÍM PODHŮŘÍ MĚSTA LIBERCE. Z PARCELY JE VYHLÍDKA NA CELÉ MĚSTO V POZADÍ S HŘEBENY JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ A SAMOZŘEJMĚ TAKÉ NA VYSÍLAČ JEŠTĚD NA STRANĚ DRUHÉ.

PARCELA JE SOUČÁSTÍ "ČTVERCOVÉHO" USKUPENÍ ČTYŘ PARCEL LEMOVANÉ PO OBVODU VEŘEJNOU KOMUNIKACÍ. USKUPENÍ PŮSOBÍ V LOKALITĚ SOLITERNÍM DOJMEM, KDE KAŽDÁ

PARCELA ZAUJÍMÁ NÁROŽNÍ POZICI.

RD JE UMÍSTĚNÝ PŘI SEVEROVÝCHODNÍM CÍPU PARCELY TAK, ABY VŠECHNY OBYTNÉ MÍSTNOSTI BYLY ORIENTOVÁNY NA SLUNNOU STRANU A VZNIKLA TAK I PROSTORNÁ PROSLUNĚNÁ ZAHRADA S TERASOU. SYSTÉM USPOŘÁDÁNÍ RD JE DVOULODNÍHO CHARAKTERU, A TAK SEVERNÍ ČÁST RD OBSAHUJE UŽITNÉ MÍSTNOSTI, KTERÉ POMYSLNĚ

TVOŘÍ I JAKOUSI SEPARAČNÍ ZÓNU OD VEŘEJNÉ KOMUNIKACE.

PODOBA DOMU BYLA TVOŘENA RACIONÁLNÍMI VLIVY JAKO JE ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, UMOCNĚNÍ JIŽ TAK ÚCHVATNÝCH VÝHLEDŮ atp. STEJNĚ JAKO ABSTRAKTNÍMI

VLIVY JAKO PŘÍMĚR TVARU HMOTY DOMU K PRECIZNĚ OPRACOVANÉMU KAMENI, K PODOBĚ TVARŮM JEŠTĚDSKO-KOZÁKOVSKÉHO HŘEBENE atp.

RD JE NAVRŽEN PRO PĚTIČLENNOU RODINU S OBYTNOU ČÁSTÍ V ÚROVNI 1NP S MINIMALIZACÍ KOMUNIKAČNÍCH PLOCH/ ÚROVNÍ. TOTO PODLAŽÍ MÁ SAMOSTATNÝ PĚŠÍ PŘÍSTUP.

ZÁZEMÍ RD SE NACHÁZÍ V 1PP vč. PARKINGU.

OBYTNÁ ČÁST JE ROZDĚLENA NA DENNÍ (SPOLEČENSKOU) A NOČNÍ (SOUKROMOU) ČÁST. SPOLEČENSKÁ ČÁST SESTÁVÁ Z HLAVNÍHO PROSTORU, KDE NALEZNEME OBÝVACÍ "POKOJ"

PROPOJENÝ S TERASOU A BAZÉNEM, JÍDELNU A KUCHYNI. DO TOHOTO PROSTORU PŘICHÁZÍME PŘÍMO ZE ZÁDVEŘÍ. S OBÝVACÍ ČÁSTÍ SOUSEDÍ PRACOVNA/ HOSTINSKÝ POKOJ. S

KUCHYNÍ PAK MALÁ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST.

SOUKROMÁ ČÁST OBSAHUJE TŘI DĚTSKÉ POKOJE, LOŽNICI SE ŠATNOU A KOUPELNU.

ZÁZEMÍ DOMU DOMINUJE GARÁŽ PRO DVA AUTOMOBILY A ČTYŘKOLKU S DÍLNOU. V ZADNÍ ČÁSTI ZÁZEMÍ JE UMÍSTĚNA TECHNICKÁ MÍSTNOST, SKLAD A KOUPELNA SE SAUNOU.

V KONCEPCI NECHYBÍ ANI ODPOVĚDI NA OTÁZKY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A SNADNÉ OBSLUŽNOSTI RD. OBVODOVÝ PLÁŠT JE ŘEŠEN JAKO KONTAKTNÍ S TEPELNĚ IZOLAČNÍMI

TVÁRNICEMI A DOSTATEČNOU TEPELNOU IZOLACÍ S NANESENOU OMÍTKOVINOU. OKNA JSOU DŘEVOHLINÍKOVÁ/ HLINÍKOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM STÍNĚNÁ EXT. ŽALUZIEMI.

DOPLŇKEM JE PÁS TVOŘENÝ TROJSKELNÝM KOPILITEM S POKOVENOU VRSTVOU.

PULTOVÁ STŘECHA JE KLASICKÁ TESAŘSKÁ KONSTRUKCE Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU Z FALCOVANÉHO PLECHU. STROP NAD UŽITNÝMI MÍSTNOSTMI 1NP JE

SKLÁDANÝ Z KERAM. VLOŽEK A NOSNÍKŮ SE SOUVRSTVÍM EXTENZIVNÍ "ZELENÉ" KRYTINY. STROP NAD 1PP JE ŘEŠEN JAKO ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ (PŘÍPADNĚ SKLÁDANÝ Z

KERAM. VLOŽEK A NOSNÍKŮ).

OPĚRNÁ ZEĎ JE KONSTRUKCE TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S OMÍTNUTNUTÝM LÍCOVÝM POVRCHEM.

DŮM JE KONCIPOVANÝ I NA VYUŽITÍ TECHNOLOGIE "CHYTRÉ DOMÁCNOSTI" vč. VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ atp.

OPLOCENÍ PARCELY JE TVOŘENO ZDĚNÝMI PRVKY OBLOŽENÝMI PLECHOVÝM PLÁŠTĚM V KOMBINACI S DECENTNÍ BETONOVOU PODEZDÍVKOU A VÝPLNÍ Z TAHOKOVU.

 

 

Architektonická studie_2020

Liberec

Autor: Vít Lopatovský