NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHATKY_LIBEREC

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ŘEŠÍ NÁVRH NOVOSTAVBY REKREAČNÍ CHATY (DÁLE "RCH") V OBCI LIBEREC.

OBJEKT SE NACHÁZÍ V ZAHRÁDKOVÉ OSADĚ (DLE ÚP FČNÍ. PLOCHA: ZZ - ZAHRÁDKOVÉ OSADY A ZAHRÁDKY) NA SVAŽITÉ PARCELE PŘI JEJÍM SEVEROVÝCHODNÍM CÍPU. NA SHODNÉM MÍSTĚ NYNÍ STOJÍ I STÁVAJÍ OBJEKT REKREAČNÍ CHATKY, KTERÝ BUDE KOMPLETNĚ ZBOURÁN.

OKOLNÍ ZÁSTAVBA JE BODOVÉHO CHARAKTERU, POMĚRNĚ TYPICKÉHO PRO CHATOVOU OSADU. SVAŽITOST LOKALITY UMOŽŇUJE JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM PŘÍMÝ VÝHLED NA PANORAMA LUŽICKÝCH HOR A OKOLNÍCH LOKALIT.

NÁRVH STAVBY SE SNAŽÍ PŘIZPŮSOBIT CHARAKTERU OKOLNÍ ZÁSTAVBY SVÝM JEDNODUCHÝM-PRAVIDELNÝM TVAREM HMOTY DROBNÉHO MĚŘÍTKA. UMÍSTĚNÍ OBJEKTU JE ŘEŠENO TAK, ABY SOUSEDNÍ OBJEKTY NEBYLY NIJAK OMEZENY VE VÝHLEDU DO KRAJINY A ZÁROVEŇ TAK, ABY BYL STÁLE DRŽEN RYTMUS ROZMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY.

NÁVRH OBJEKTU SAMOZŘEJMĚ PRACUJE I S MOŽNOSTMI SVAŽITOSTI TERÉNU, ABY "RCH" JEŠTĚ VÍCE SPLYNULA SE SVÝM OKOLÍM A BYLA JEHO PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ.

OBJEKT SE SKLÁDÁ Z PODZEMNÍHO PODLAŽÍ, KDE JE UMÍSTĚNO ZÁZEMÍ STAVBY, Z NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, KDE SE NACHÁZÍ OBÝVACÍ ČÁST A PODKROVÍ.

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SE NACHÁZÍ NA SEVERNÍ STRANĚ NADZEMNÍHO PODLAŽÍ. DVA VEDLEJŠÍ VSTUPY VEDOU PŘES FRANCOUZSKÁ OKNA PODZEMNÍHO A NADZEMNÍHO PODLAŽÍ.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A VOLBA MATERIÁLŮ JE ZVOLENA UTILITÁRNĚ VZHLEDEM K CHARAKTERU OKOLNÍ ZÁSTAVBY A USNADNĚNÍ VÝSTAVBY.

OBVODOVÉ ZDIVO BUDE ZE ZDÍCÍCH TVÁRNIC. PRO PODZEMNÍ PODLAŽÍ TO BUDOU KERAMICKÉ/ PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE S LÍCOVÝM OBKLADEM. PRO NADZEMNÍ PODLAŽÍ TO PAK BUDOU KERAMICKÉ/ PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE ZAKRYTÉ PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU TVOŘENOU DŘEVĚNÝMI LATĚMI (PŘÍPADNĚ BEDNĚNÍM) A FALCOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM. PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA BY MĚLA ZÁROVEŇ SLOUŽIT I JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA.

KONSTRUKCE KROVU BUDE KLASICKÉ SKLADBY KONSTRUKCE.

VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU HLINÍKOVÉ NEBO DŘEVOHLINÍKOVÉ.

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE BUDE VE FORMĚ BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY SE ZAKLADOVÝMI PASY.

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU BUDE ZAJIŠTĚNO PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM V PODZEMNÍM PODLAŽÍ A V NADZEMNÍM PODLAŽÍ KRBOVÝMI KAMNY.

OSTATNÍ ZTI OBJEKTU BUDE ŘEŠENO S PŘIHLÉDNUTÍM K MÍSTNÍM PODMÍNKÁM URBANISTICKÝM, EKOLOGICKÝM, HYGIENICKÝM A TECHNICKÝM.

Architektonická studie_2019/ 2020

Liberec

Autor: Vít Lopatovský