NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHATKY_LIBEREC

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ŘEŠÍ NÁVRH NOVOSTAVBY REKREAČNÍ CHATY (DÁLE "RCH") V OBCI LIBEREC.

OBJEKT SE NACHÁZÍ V ZAHRÁDKOVÉ OSADĚ (DLE ÚP FČNÍ. PLOCHA: ZZ - ZAHRÁDKOVÉ OSADY A ZAHRÁDKY) NA SVAŽITÉ PARCELE PŘI JEJÍM SEVEROVÝCHODNÍM CÍPU. NA SHODNÉM MÍSTĚ NYNÍ STOJÍ I STÁVAJÍ OBJEKT REKREAČNÍ CHATKY, KTERÝ BUDE KOMPLETNĚ ZBOURÁN.

OKOLNÍ ZÁSTAVBA JE BODOVÉHO CHARAKTERU, POMĚRNĚ TYPICKÉHO PRO CHATOVOU OSADU. SVAŽITOST LOKALITY UMOŽŇUJE JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM PŘÍMÝ VÝHLED NA PANORAMA LUŽICKÝCH HOR A OKOLNÍCH LOKALIT.

NÁRVH STAVBY SE SNAŽÍ PŘIZPŮSOBIT CHARAKTERU OKOLNÍ ZÁSTAVBY SVÝM JEDNODUCHÝM-PRAVIDELNÝM TVAREM HMOTY DROBNÉHO MĚŘÍTKA. UMÍSTĚNÍ OBJEKTU JE ŘEŠENO TAK, ABY SOUSEDNÍ OBJEKTY NEBYLY NIJAK OMEZENY VE VÝHLEDU DO KRAJINY A ZÁROVEŇ TAK, ABY BYL STÁLE DRŽEN RYTMUS ROZMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY.

NÁVRH OBJEKTU SAMOZŘEJMĚ PRACUJE I S MOŽNOSTMI SVAŽITOSTI TERÉNU, ABY "RCH" JEŠTĚ VÍCE SPLYNULA SE SVÝM OKOLÍM A BYLA JEHO PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ.

OBJEKT SE SKLÁDÁ Z PODZEMNÍHO PODLAŽÍ, KDE JE UMÍSTĚNO ZÁZEMÍ STAVBY, Z NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, KDE SE NACHÁZÍ OBÝVACÍ ČÁST A PODKROVÍ.

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SE NACHÁZÍ NA SEVERNÍ STRANĚ NADZEMNÍHO PODLAŽÍ. DVA VEDLEJŠÍ VSTUPY VEDOU PŘES FRANCOUZSKÁ OKNA PODZEMNÍHO A NADZEMNÍHO PODLAŽÍ.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A VOLBA MATERIÁLŮ JE ZVOLENA UTILITÁRNĚ VZHLEDEM K CHARAKTERU OKOLNÍ ZÁSTAVBY A USNADNĚNÍ VÝSTAVBY.

OBVODOVÉ ZDIVO BUDE ZE ZDÍCÍCH TVÁRNIC. PRO PODZEMNÍ PODLAŽÍ TO BUDOU KERAMICKÉ/ PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE S LÍCOVÝM OBKLADEM. PRO NADZEMNÍ PODLAŽÍ TO PAK BUDOU KERAMICKÉ/ PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE ZAKRYTÉ PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU TVOŘENOU DŘEVĚNÝMI LATĚMI (PŘÍPADNĚ BEDNĚNÍM) A FALCOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM. PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA BY MĚLA ZÁROVEŇ SLOUŽIT I JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA.

VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU HLINÍKOVÉ NEBO DŘEVOHLINÍKOVÉ.

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE BUDE VE FORMĚ BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY SE ZAKLADOVÝMI PASY.

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU BUDE ZAJIŠTĚNO PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM V PODZEMNÍM PODLAŽÍ A V NADZEMNÍM PODLAŽÍ KRBOVÝMI KAMNY.

OSTATNÍ ZTI OBJEKTU BUDE ŘEŠENO S PŘIHLÉDNUTÍM K MÍSTNÍM PODMÍNKÁM URBANISTICKÝM, EKOLOGICKÝM, HYGIENICKÝM A TECHNICKÝM.

Architektonická studie_2019/ 2020

Liberec

Autor: Ing. arch. Vít Lopatovský