KULTIVACE ZAHRADY_BŘEZKA

Chatová oblast Březka. Oblast, kterou mám rád od dětství a nyní se zde poštěstilo s klienty řešit projekt úpravy zahrady při stávající chatě.

Začnu od konce. Chata projde pouze lehkým „refresh“ a v ideální budoucnosti se plánuje její nahrazení novostavbou.

Zadání pro zahradu bylo shrnuto od klientů v několika bodech, které se následně i jako body – místa projevily v návrhu. Jednalo se o posezení ve stínu, posezení na slunci, posezení u ohně, sklad na zahradní potřeby atp., parking aj.

Ze zahrady je nádherný výhled do volné – rozlehlé krajiny i na nedaleké Prachovské skály. A právě ty jsou inspirací návrhu. „Zuby – ovály“ trčící mezi stromy, na jejichž vrcholcích je možné zažívat pohodu a klid.

Jednotlivé „zuby“ tj. terasy poskytují různé výhledy, jak na samotné zahradě, tak do krajiny. Sklad a parking jsou koncipovány jako celek spolu s hlavním vstupem. Sklad nebrání výhledu do dálav, ale zároveň odstiňuje pohledy na parking, který je navíc zahloubený na rovinu příjezdové cesty.

Snahou bylo, aby si klienti mohli užít mikrosvět své zahrady a zároveň byli spojeni s nádhernou okolní krajinou.

 

 

Architektonická studie_2022

Libuň, Březka

Autor: Ing. arch. Vít Lopatovský