GALERIE V ULIČCE

Pro instalaci výstavní konstrukce je vybrána spojnice (dále "ulička") ul. Pražské a ul. Široké nedaleko Soukenného nám. Ul. Pražská je vyznamnou komunikační tepnou mezi nám. Dr. E. Beneše a soukenným nám., tedy mezi dvěma hlavními centry města Liberce. Ul. Široká propojuje Soukenné nám. S nedalekým Papírovým nám. a dále vede např. k centru Vlasty Buriana.


"Ulička" v současné době neslouží pouze pro běžné zkrácení cesty, ale i k nákupním, stravovacím a jiným účelům.


Důležitým prvkem "uličky" je trvalá, rostoucí expozice poklopů kanalizačních vpustí nejen v rámci Čr, ale i západní Evropy.


Až "romantickou" siluetu "uličky" tvoří souvislá zástavba původních i současných domů lemující severní průčelí Soukenného nám. a západní linii Pražské ul. Severní stranu "uličky" tvoří taktéž domy smíšeného období vzniku, které jsou typickým jakýmsi liniovým prodloužením zástavby Pražské ul.

Na domech lemující "uličku" je patrná výrazně rozličná výšková hladina. Právě rozličnost výšek poskytuje při průchodu uličkou různé pohledy a průhledy do okolních částí města.


Při ústí "uličky" v ul. Pražská se nachází obchodní dům Baťa ze 30. let 20. století a při ústí do ul. Široká narazíme na palác Nisa také z 30. let 20. století.


Výstavní konstrukce je navržena ve dvou variantách.

Varianta jedna (sloupová) konstrukčně okolní stavby neovlivňuje, protože je navržená jako samonosná kotvená v rovině terénu. Instalací sloupořadí dojde k zúžení průchodného profilu "uličky", které má vyvolat různé interakce procházejících a mezi procházejícími jako např. povšimnutí si předností uličky, že není pouze zkrácením cesty, propojením s "okolním" městem apod. Tyto dojmy/ interakce budou samozřejmě o to umocněny při instalaci jednotlivých výstav jako primárního účelu konstrukce.

Varianta druhá (lanová) je vypnuta mezi jednotlivými svislými konstrukcemi okolních domů a tím je tedy na nich závislá. Konstrukce bude tvořit tři horizontální roviny, které nebudou zužovat průchodný profil "uličky", ale budou odrážet svou rovinatostí svažitost "uličky" a tím procházejícím zprostředkovat možnost "zvednout oči" a podívat se co se děje nad a okolo nich.


Obě varianty výstavní konstrukce jsou navrženy jako vzdušné/ subtilní, aby se hlavním prvkem stávaly výstavní instalace, ale zároveň, aby konstrukce upozornily a třeba i posílily přednosti "uličky" v časech, kdy nebudou výstavní instalace na konstrukcích umístěny. Obecně mají konstrukce poskytovat vystavovatelům co největší variabilitu možností instalace a jejich proměny.


Konstrukci je možné ideálně doplnit o možné rozšíření instalce výstav i na plochy fasád domů lemujících "uličku". Vystavovatelé by mohli také využivat samotnou plochu cesty "uličky" např. k umístění sochařských děl apod.

Architektonická studie_2018

Liberec

Ing. arch. Filip Horatschke_studio Artikl, Ing. arch. Vít Lopatovský