BAREVNĚ-MATERIÁLOVÝ NÁVRH FASÁDY A VLASTNÍCH PRVKŮ, NÁVRH VSTUPNÍHO ZASTŘEŠENÍ A PŘILEHLÝCH PLOCH PANELOVÉHO DOMU

Tento projekt byl jeden z nejrychlejších. Vzhledem k napjatosti termínu odevzdání podkladů pro realizační firmu uplynulo od prvního telefonátu s klientkou po kompletní odevzdaní architektonické studie pouze sedm dní.

Díky vstřícnému a otevřenému jednání klientky jsou uplatněny všechny prvotní nápady a připomínky, a dokonce zbylo trochu času i na řešení drobných detailů, které si přáli vyladit obyvatelé domu.

Zadání bylo jednoduché – ať dům nevypadá jako všechny okolo.

Hmota objektu je tedy členěna pomocí odstínu šedé na tmavý „podstavec“ a čtyři vysoké kvádry. Na světlých kvádrech je použit barevný vzor ve formě tapety pro okořenění.

Takovým kořením je i zastřešení hlavního vstupu v podobě plechového lakovaného portálu. Jeho tvar a osvětlení umožní nejen pohodlné hledání správného klíče, ale i trochu jiný zážitek ze vstupování do domu samého.


Architektonická studie_2017, realizace_2017-2018

Liberec

Ing. arch. Vít Lopatovský_CzechArch